10 اردیبهشت 1402 ۵۲ بازدید حسابداری , مقالات سایت
پیش دریافت و پیش پرداخت

پیش پرداخت ها به پرداخت هایی اطلاق  می گردد که قبل از اینکه هزینه اتفاق بیفتد و یا خرید و انتقال مالکیت صورت پذیرد انجام می شود.

پیش دریافت ها وجوه دریافت شده از سایر اشخاص درقالب یک تعهد مشخص که بابت این دریافت هنوز هیچ فعالیتی در قبال آن تعهد از سوی دریافت کننده وجه انجام نشده است.

نکته: به پرداخت بخشی از قرارداد پیش پرداخت گفته نمی شود به این گونه پرداخت ها علی الحساب می گویند.

پرداخت اولیه بابت اجاره ملک ( که عرفا پول پیش گفته می شود) را نیز  ودیعه می گویند..که قابل برگشت می باشد و به عنوان امانت داده می شود.

ماهیت پیش پرداخت بدهکار بوده و نوعی دارایی جاری محسوب می شود.

ماهیت پیش دریافت بستانکار بودهو نوعی بدهی جاری محسوب می شود.

مثال از پیش پرداخت: بیمه شخص ثالث خودرو، پیش پرداخت خرید کالا، پیش پرداخت مالیات وعوارض

مثال از پیش دریافت: پیش دریافت درآمد، پیش دریافت فروش کالا، پیش دریافت مالیات و عوارض

http://orir.ir?p=1634
زهرا ثمن
مشاور و کارشناس ارشد حسابداری
دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زهرا ثمن مشاور و کارشناس ارشد حسابداری