منوهای نصب در پنل مدیریت

مقالات حسابداری

04

دسامبر'20

روز حسابدار

به نام خدای حسابگر ، حسابرس و حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در اوست ،هم او که افتتاحیه …

مشاهده

26

آوریل'20

نصاب معاملات 1399

تعیین نصاب معاملات سال 1399 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 9853/ت57607 مورخ 7/2/1399 هیئت وزیران) وزارت امور …

مشاهده

06

آوریل'20

صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی لیستی است که در مقاطع مختلف توسط دارندگان حساب بانکی تهیه و موارد مغایرت و اختلاف بین …

مشاهده

02

آوریل'20

جدول مالیات حقوق 99

درآمدهای ماهانه تا ۳ میلیون تومان از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شدند، ۴ پله مالیاتی نیز برای مازاد درآمد …

مشاهده
طراحی شده توسط ابراهیم میری