منوهای نصب در پنل مدیریت

حسابداری

12

آوریل'20

تبدیل عدد به حروف در اکسل

افزونه d2a برای تبدیل اعداد به حروف فارسی در در نرم افزار اکسل طراحی شده.پس از نصب افزونه به شرح …

مشاهده

06

آوریل'20

صورت مغایرت بانکی

صورت مغایرت بانکی لیستی است که در مقاطع مختلف توسط دارندگان حساب بانکی تهیه و موارد مغایرت و اختلاف بین …

مشاهده

02

آوریل'20

بیمه بیکاری

بیکار، از نظرقانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به …

مشاهده
طراحی شده توسط ابراهیم میری