8 اردیبهشت 1402 ۳۶ بازدید حسابداری
اصول حسابداری

اصول حسابداری قواعدی کلی است که حسابداران به عنوان مبنای اجرای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار می دهند.

چهار اصل در حسابداری تعریف می شود:

۱) اصل بهای تمام شده تاریخی

۲) اصل تطابق درآمد و هزینه

۳) اصل تحقق درآمد ها

۴) اصل افشاء

اصل بهای تمام شده تاریخی

به موجب اصل بهای تمام شده ی تاریخی، تمام رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ وقوع، ثبت و درصورتهای مالی منعکس می شوند. چنانچه بعدا ارزش پولی آنها افزایش یابد، این افزایش، شناسایی و ثبت نمی شود. بر اساس اصل بهای تمام شده زمانی که یک دارایی خریداری ، تحصیل یا ایجاد می شود تا لحظه بهره برداری هر گونه مخارجی به بهای تمام شده آن دارایی اضافه خواهد شد.

اصل تحقق درآمدها

بر اساس این اصل درآمد ها زمانی شناسایی می شود که :

اولا : مبلغ درآمد به طور معقول و مطمئن قابل اندازه گیری باشد.

دوما : فرآیند کسب درآمد کامل شده باشد یا کار انجام شده باشد.

اصل تطابق درآمد و هزینه

بر اساس اصل تطابق در حسابداری، هزینه‌های انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.

به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینه‌های تحمیل شده برای کسب درآمد همان دوره است.

اصل افشاء کامل

اصل افشای کامل در حسابداری ایجاب می‌کند که رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل، افشاء گردد.  هر گونه اطلاعات درباره رویدادها و وقایع مالی در متن صورت های مالی و یا ضمائم از طریق یادداشت های توضیحی همراه با گزارشات مالی که بتواند بطور معقول در تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنندگان تاثیر گذار باشد را اصل افشا می‌گویند.

http://orir.ir?p=1577
زهرا ثمن
مشاور و کارشناس ارشد حسابداری
دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زهرا ثمن مشاور و کارشناس ارشد حسابداری